ชุดสร้างขั้นตอนการขาย

โฟกัสว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อบรรลุการปิดการขาย

หากมีขั้นตอนที่ชัดเจนจะทำให้คุณรู้วิธีการดำเนินการเริ่มขายไปจนปิดการขาย

กรอกอีเมลแล้วรับเอกสารไปเลย

 
 
 
เมื่อคุณส่งข้อมูลแล้วหมายความว่าคุณยินยอมที่จะส่งข้อมูลให้ Soco Sales Training Pte Ltd ซึ่งจะนำข้อมูลไปประมวลและใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

Scroll to Top